آشنایی با نرم افزار هوش تجاری POWERBI بارویکرد داده های بازارهای مالی و بانکی

آشنایی با نرم افزار هوش تجاری POWERBI  بارویکرد داده های بازارهای مالی و بانکی
توضیحات : 
نرم افزار power BI یه عنوا یکی از برترین نرم افزارهای هوش تجاری در دنیا است . که توسط شرکت مایکرو سافت طراحی شده است. علت محبوبیت این نرم افزار در بین کاربران ، قرارگرفتن این نرم افزار در کنار نرم افزارهای آفیس (مخصوصا اکسل)، راهکارهای مدیریت پروژه مایکروسافت و بسیار دیگری از محصولات مایکروسافت می باشد. یکی از مزایای این نرم افزار دامنه کاربرد نرم افزاری برای کلیه افراد وکلیه رشته های کاری و کلیه سطوح سازمانی است. که بدلیل راحتی کار برای کاربران ،شرکتها و سازمانها به سرعت به سمت این راهکار پیش رفته اند . در این دوره شما از مرحله مقدماتی تا پیشرفته فرا خواهید گرفت. نحوه استفاده  از نرم افزارPower BI در تحلیل موقعیتهای مختلف داده از ساده ترین حالات تا پیچیده ترین حالات را یاد می گیرید.ما در این دوره  اجزا و ارکان اصلی Power BI ر به شما آموزش خواهیم داد .
این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
بخش اول :
 آشنایی کلی باPower BI  و اجزای آ ن آشنایی با مفاهیم و معماری هوش تجاری 
آشنایی با انواع سرویس های هوش تجاری  تعاریف اولیه اجزای یک سیستم هوش تجاری 
آشنایی کلی با
Power BI 

آشنایی با  Power BI Report Server
آشنایی با معماری Self Service BI
بخش دو م:
 آشنایی با ماژو ل Power Query برا ی فرآیند ETL  و پا ک ساز ی داد هها
 آشنایی با مفهومETL  جهت تمیز و تبدیل کردن داده ها
 -واکشی داده ها از منابع داده ای مختلف 
 -آشنایی با ساختارهای داده و انواع تایپ های داده ای
 -ادغام و ترکیب داده ها از منابع داده ای مختلف
 -ویرایش داده ها و حذف داده های تکراری و فرآیند فیلترینگ 
 -عملیات مربوط به مدیریت ستون ها نظیر حذف و اضافه 
 -کار و تغییرات بر روی داده های مختلف نظیر رشته ای ، عددی ، تاریخ و.... 
 -آشنایی با مفاهیم تابع و پارامتر
 -اضافه نمودن بعد تاریخ شمسیDim Data Shamsi 
 -آشنایی با مدل سازی داده ه اData Modeling
 
بخش سو م:

- آشنایی با اصو ل و قواعد طراحی داشبور د وPower View 
 -مصور سازی داده ها و ترسیم نمودارها مختلف و نحوه کار باPower Desktop 
 -آشنایی با مفاهیم برش داده ها و ارزیابی آنهاSlicing & Dicing  و فیلترینگ داده ها
-مباحث پیشرفته تنظیم نمودارها نظیرTooltip   و....
-آشنایی با تعریفSelection  ،Button ، Bookmark
 -معرفی نمودارهای مختلف و شرایط استفاده
 -ترسیم داده های جغرافیایی 
 - معرفی چند  Custom Visual
بخش چهار م:
 آشنایی با مفاهیم طراحی مد ل و زبا نDAX  
-آشنایی با موتورxVelocity  و مفاهیمTabular 
 -آشنایی با زبانDAX  و ویژگی ها آن
 -ایجاد ستون های محاسباتی وCalculated Column 
 -ایجاد سنجه هاMeasure 
 -آشنایی با انواع توابع 
 -توابع فیلتر 
 -توابع ارتباطی 
 -توابع زمان با رویکرد تاریخ شمسی 
بخش پنجم :
  توابع Parent-Child-
   Power BI Report Server
 -نصب و پیکر بند ی
 -آشنایی با سرویس
 -آشنایی با نحوه به اشتراک گذاری 
 -آشنایی با ساخت گزارشات بر بستر موبایل 
 -آشنایی با نکات و پیاده سازی موارد امنیت
 -تعریف سطوح دسترسی به داده هاRLS 
 -به اشتراک گذاری داشبود از طریقPower BI Report Server  
بخش ششم  :  
پیاد ه ساز ی چند نمونه سناریو ی کاربرد ی 
-پیاده سازی داشبوردهای زیر:
 -داشبورد فروش 
 -داشبورد مالی 
 -داشبورد منابع انسانی  


بخش تکمیلی: 
تجزیه و تحلیل داد ه ها ی بانکی با
Power BI   

 تهیه داشبوردهای مدیریتی در حوزه های مختلف بانکی
   تجزیه و تحلیل تراکنش های بانکی  تحلیل داده های بانکداری الکترونیک تحلیل انواع خدمات بانکی 


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد