دوره آموزشی آشنایی با تحریم ها و کنترل صادراتی با تاکید بر تحریم های ایران

دوره آموزشی آشنایی با تحریم ها و کنترل صادراتی با تاکید بر تحریم های ایران
توضیحات : 
اقتصاد ایران سالهاست که درگیر تحریم­های بین ­المللی است. آشنایی با تحریم­ها و کنترل­های صادارتی که در کنار تحریم­ها اعمال می­شوند ، برای کلیه اشخاصی که با تجارت بین ­الملل سر و کار دارند، ضرورت دارد؛ چرا که با شناخت تحریم­ها می­توان خسارات و آثار سوء آنها را به حداقل رساند. پیچیدگی نظام تحریم­ها روز به روز بیشتر می­شود و بنابراین، نیاز به این وجود دارد که یک دید کلی نسبت به تحریم­ها برای مخاطب ایجاد گردد تا با مشاهده هر تحریم بتواند نوع آن و همچنین آثار و احکام آن را دریافته و تحلیل نماید. در این دوره تلاش می­شود کلیات نظام تحریم­های بین­ المللی با تأکید بر تحریم­های ایران آموزش داده شود به نحوی توانایی تحلیل تحریم­ها برای مخاطب ایجاد شود.

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
 1. آشنایی با کنترل­های صادراتی
 2. دامنه کنترل­های صادراتی
 3. ممنوعیت­های ده گانه کنترل صادراتی
 4. مراحل بیست و نه گانه کنترل­های صادراتی
 5. انواع کنترل­های صادراتی
 6. مجوزهای صادراتی
 7. ضمانت اجراها و مجازاتها
 8. تحقیقات و امور اجرایی
 9.  آشنایی با تحریم­های سازمان ملل متحد
 10. آشنایی با تحریم­های ایالات متحده آمریکا
 11. آشنایی با تحریم­های اتحادیه اروپا
 12. آشنایی با تحریم­های انگلیس
 13. تحلیل تحریم­ها از منظر حقوق بین ­الملل


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 87762532-87762127-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد