دوره تصویری رویکرد های نوین در روابط عمومی

دوره تصویری رویکرد های نوین در روابط عمومی
فراگیر عزیز
بادرود فراوان

ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به دوره تصویری "رویکرد های نوین در روابط عمومی"
به مدت زمان 245 دقیقه،‌ خواهشمند است برای مشاهده وبینار به موارد مطروحه ذیل توجه فرمایید. باسپاس

1- در آغاز در قسمت ورود/عضویت در بخش هدر سایت با شماره همراه و رمز عبور وارد سایت شوید.
2- بر روی دوره تصویری "رویکرد های نوین در روابط عمومی"  کلیک نمایید.
3- برای مشاهده در قسمت جلسات دوره بر روی آیکون پلی کلیک کنید.
4- نظرات و پیشنهادات شما عزیزان در بهبود عملکرد آموزش گروه رسانه ای دنیای اقتصاد نقش ارزنده ای دارد، لذا خواهشمند است انتقادات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرات مرقوم و ارسال فرمایید.

سرفصل های این دوره: 
https://fmfi.ir/wp-content/uploads/2020/12/stock_form-checkbox-1.png تعاریف روابط عمومی
https://fmfi.ir/wp-content/uploads/2020/12/stock_form-checkbox-1.pngویژگیهای روابط عمومی
https://fmfi.ir/wp-content/uploads/2020/12/stock_form-checkbox-1.pngفرآیند و نظریه های روابط عمومی
https://fmfi.ir/wp-content/uploads/2020/12/stock_form-checkbox-1.pngویزگیهای عصر جدید
https://fmfi.ir/wp-content/uploads/2020/12/stock_form-checkbox-1.pngوظایف روابط عمومی در دیدگاه سنتی
https://fmfi.ir/wp-content/uploads/2020/12/stock_form-checkbox-1.pngوظایف کارکردی روابط عمومی
https://fmfi.ir/wp-content/uploads/2020/12/stock_form-checkbox-1.pngشش اصل طلایی روابط عمومی
https://fmfi.ir/wp-content/uploads/2020/12/stock_form-checkbox-1.pngنقش های روابط عمومی
https://fmfi.ir/wp-content/uploads/2020/12/stock_form-checkbox-1.pngنقش فرهنگ سازی
https://fmfi.ir/wp-content/uploads/2020/12/stock_form-checkbox-1.pngانتظارات مدیران از روابط عمومی
https://fmfi.ir/wp-content/uploads/2020/12/stock_form-checkbox-1.pngانتظارات روابط عمومی از مدیریت
https://fmfi.ir/wp-content/uploads/2020/12/stock_form-checkbox-1.pngخصوصیات کارشناس روابط عمومی نوین
https://fmfi.ir/wp-content/uploads/2020/12/stock_form-checkbox-1.pngویژگیهای مدیر روابط عمومی موفق
https://fmfi.ir/wp-content/uploads/2020/12/stock_form-checkbox-1.pngفنون برقراری ارتباط
https://fmfi.ir/wp-content/uploads/2020/12/stock_form-checkbox-1.pngانواع روابط عمومی دز سازمان ها
https://fmfi.ir/wp-content/uploads/2020/12/stock_form-checkbox-1.pngروابط عمومی الکترونیک
https://fmfi.ir/wp-content/uploads/2020/12/stock_form-checkbox-1.pngروابط عمومی دیجیتال
https://fmfi.ir/wp-content/uploads/2020/12/stock_form-checkbox-1.pngهدف روابط عمومی دیجیتالی
https://fmfi.ir/wp-content/uploads/2020/12/stock_form-checkbox-1.pngارائه مطالب در فضای مجازی
https://fmfi.ir/wp-content/uploads/2020/12/stock_form-checkbox-1.pngابزارهای فضای مجازی
https://fmfi.ir/wp-content/uploads/2020/12/stock_form-checkbox-1.pngروش انتشار محتوا در فضای مجازی


باسپاس
مدیریت آکادمی دنیای اقتصاد