تماس با ما:

 
 

آدرس دفتر مرکزی:
تهران، خیابان شهید مطهری، بین خیابان میرزاری شیرازی و خیابان سنایی، ساختمان شماره 370، روزنامه دنیای اقتصاد، طبقه همکف، مدیریت آموزش

تلفن: 87762411 و 87762416

دورنگار: 87762412

آدرس الکترونیکی : infotc@den.ir

آدرس سایت: lms.den.ir